Guide

Online HMS kurs

Alle kursene er modulbasert. Les gjennom kurset i ditt eget tempo. Gjennomfør den avsluttende testen.

Du må ha 75% riktig besvarelse. Du får oppgitt en kurskode. Bruk skjemaet på kurssiden, og bekreft din kurskode. Vi sender deg kursbevis og faktura per epost.

HMS kurs for ledere

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 3-5 er arbeidsgivere pålagt å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid.

HMS kurs for verneombud

Alle bedrifter plikter i utgangspunktet å ha verneombud, men dersom det er færre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning.

Last ned avtalen her

HMS kurs i fallsikring

Når arbeidsgiver etter en risikovurdering konkluderer at arbeidet som skal utføres krever bruk av fallsikringsutstyr, så kreves det at brukeren får teoretisk opplæring og praktisk øving.

HMS Brukerkurs Stillas

Kurset gir dokumentert opplæring i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 17-5.

Kurset gir deg den opplæringen du trenger for å kunne bruke fasadestillas eller rulletillas i ditt arbeid.

HMS E-bøker

HMS E-BØKER FOR BEDRIFTEN

“FokusHMS’s e-bøker har på en oversiktelig måte forenklet vårt HMS-arbeid med nyttig informasjon og retningslinjer. Deres malsamling har spart oss for mye tid.”

Jonas Brenden - Daglig Leder Portspesialisten As

HMS Håndboken

BESTILL HER
Kr: 370,- eks.mva
Ikke alle bedrifter trenger et omfattende HMS-system. Start med de rutiner og evt. sjekklister du mener er nødvendig for bedriften. Gjør det enkelt! Bygg heller på etterhvert når du ser behovene. Det er her vi kan hjelpe deg.

Innhold

HMS håndboken inneholder over 60 skjemaer, rutiner og sjekklister som en trenger for å oppfylle kravene i henhold til internkontrollforskriften. * Aktuelle lover og forskrifter * Håndtering av avvik * Handlingsplan * Håndtering av konflikter * Registrering og oppfølging av sykdom og skader * Verneombud * Brann og beredskap * Håndtering av avfall og papir * Vernerunder…..etc

Internkontroll

BESTILL HER
Kr: 69,- eks.mva

E-boken vil gi deg kunnskapen du trenger for ditt systematiske HMS-arbeid.

Internkontrollforskriften pålegger enhver virksomhet som produserer, selger eller tilbyr tjenester eller varer å ha internkontroll i sitt system. Omfanget av internkontroll avhenger av størrelse og risiko.

Innhold

Vi går gjennom alle sentrale temaer som kreves for å starte med HMS-arbeidet.
Inkludert er også skjemaer og rutiner for å gi deg en god start med arbeidet.

 • Lovverket
 • Krav fra forskriften
 • Krav til dokumentasjon
 • Trinnvis gjennomgang
 • Rutiner
 • Skjemaer

Risikovurdering

BESTILL HER
Kr: 69,- eks.mva

E-boken gir deg kunnskapen du trenger for å gjennomføre risikovurdering.

Det er viktig å forebygge uønskede hendelser på mennesker og materiell. Primært utfører man risikovurdering for å kunne ta beslutninger som bedrer sikkerheten.

Innhold

E-boken bruker ROS-metoden for risikovurdering. Styrken med metoden er at
bedrifter med begrensede ressurser kan få en god oversikt over risikobilde.
Inkludert er også eksempler på hvordan en gjennomfører risikovurdering og skjemaer en trenger.

 • Kartlegging
 • Risikoanalyse
 • Akseptkriterier
 • Trinnvis gjennomgang
 • Eksempler
 • Skjemaer

Sikker Jobb Analyse

BESTILL HER
Kr: 69,- eks.mva

E-boken gir deg kunnskapen du trenger for å gjennomføre SJA.

SJA-metoden er et kartleggingsverktøy som identifiserer risiko i relasjon til en konkret oppgave/aktivitet. SJA skal gjennomføres i forkant av oppgaven/aktiviteten.

Innhold

I tillegg til en grundig gjennomgang av hvordan en gjennomfører en SJA,
så inneheld e-boken praktiske eksempler på hvordan en fyller ut skjemaene.
Vedlagt er også alle de skjemaer som en trenger.

 • Krav til bruk av SJA
 • Dokumentasjon
 • Modell for SJA
 • Trinnvis gjennomgang
 • Eksempler
 • Skjemaer
x

Vi bruker cookies på våre nettsider. Her er vår personvernerklæring.

Jeg godtar