Guide

Online HMS kurs

Alle kursene er modulbasert. Les gjennom kurset i ditt eget tempo. Gjennomfør den avsluttende testen.

Du må ha 75% riktig besvarelse. Du får oppgitt en kurskode. Bruk skjemaet på kurssiden, og bekreft din kurskode. Vi sender deg kursbevis og faktura per epost.

HMS kurs for ledere

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 3-5 er arbeidsgivere pålagt å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid.

HMS kurs for verneombud

Alle bedrifter plikter i utgangspunktet å ha verneombud, men dersom det er færre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning.

Last ned avtalen her

HMS kurs i fallsikring

Når arbeidsgiver etter en risikovurdering konkluderer at arbeidet som skal utføres krever bruk av fallsikringsutstyr, så kreves det at brukeren får teoretisk opplæring og praktisk øving.

HMS Brukerkurs Stillas

Kurset gir dokumentert opplæring i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 17-5.

Kurset gir deg den opplæringen du trenger for å kunne bruke fasadestillas eller rulletillas i ditt arbeid.

HMS kurs risikovurdering

Arbeidsmiljøloven paragraf 4-1:

«Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer. De skal i tillegg vurdere risikoen knyttet til arbeidet»

Kurset tar 2-4 timer og er i 6 trinn. E-bøkene «Forstå risikovurdering» og «Sikker jobb analyse» medfølger i kurset

HMS kurs internkontroll

Arbeidsmiljøloven paragraf 3-1:

«For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten.»

Kurset tar 2-4 timer og er i 6 moduler. Kurset gir en grunnleggende opplæring over hva som kreves for å arbeide systematisk med HMS. Ved endt kurs vil dere mota HMS E-boken gratis.

HMS kurs Internkontroll

Dette kurset må taes på en PC.
HMS kurs internkontroll

Dette kurset er interaktivt, og vi anbefaler at man sitter på en PC.

NB: Dette kurset krever bestilling hvor man mottar innloggingsdetaljer for å starte kurset

Start kurset

INTERAKTIVT OG RIMELIG HMS KURS FOR INTERNKONTROLL


KUN KR. 590,- EKS-MVA

Arbeidsmiljøloven paragraf 3-1

 • «For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten.»

Slik fungerer kurset:

6 moduler. Estimert tidsforbruk 2-4 timer (6 moduler)

Grunnleggende opplæring over hva som kreves for å arbeide systematisk med HMS.

Ved fullført kurs, så får du vår HMS-håndbok gratis som gir deg det du trenger for å komme i gang

HMS håndboken inkludert i kurset:

E-boken «HMS håndbok» er på 64 sider og de får tilsendt denne gratis.

Dersom du har spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss.

Medfølger i kurset eller bestilles separatRimelige og relevante E-bøker

Internkontroll

BESTILL HER
Kr: 100,- eks.mva

E-boken vil gi deg kunnskapen du trenger for ditt systematiske HMS-arbeid.

Internkontrollforskriften pålegger enhver virksomhet som produserer, selger eller tilbyr tjenester eller varer å ha internkontroll i sitt system. Omfanget av internkontroll avhenger av størrelse og risiko.

Innhold

Vi går gjennom alle sentrale temaer som kreves for å starte med HMS-arbeidet. Inkludert er også skjemaer og rutiner for å gi deg en god start med arbeidet.

 • Lovverket
 • Krav fra forskriften
 • Krav til dokumentasjon
 • Trinnvis gjennomgang
 • Rutiner
 • Skjemaer

HMS Håndboken

BESTILL HER
Kr: 250,- eks.mva
Ikke alle bedrifter trenger et omfattende HMS-system. Start med de rutiner og evt. sjekklister du mener er nødvendig for bedriften. Gjør det enkelt! Bygg heller på etterhvert når du ser behovene. Det er her vi kan hjelpe deg.

Innhold

HMS håndboken inneholder over 60 skjemaer, rutiner og sjekklister som en trenger for å oppfylle kravene i henhold til internkontrollforskriften.

 • Aktuelle lover og forskrifter
 • Håndtering av avvik
 • Handlingsplan
 • Håndtering av konflikter
 • Registrering og oppfølging av sykdom og skader
 • Verneombud
 • Brann og beredskap
 • Håndtering av avfall og papir
 • Vernerunder…..etc

Har du bestått?

Fyll inn skjemaet under med kode og personalia. Vil vil så returnere svaret med ditt kursbevis og faktura.

x