Guide

Online HMS kurs

Alle kursene er modulbasert. Les gjennom kurset i ditt eget tempo. Gjennomfør den avsluttende testen.

Du må ha 75% riktig besvarelse. Du får oppgitt en kurskode. Bruk skjemaet på kurssiden, og bekreft din kurskode. Vi sender deg kursbevis og faktura per epost.

HMS kurs for ledere

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 3-5 er arbeidsgivere pålagt å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid.

HMS kurs for verneombud

Alle bedrifter plikter i utgangspunktet å ha verneombud, men dersom det er færre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning.

Last ned avtalen her

HMS kurs i fallsikring

Når arbeidsgiver etter en risikovurdering konkluderer at arbeidet som skal utføres krever bruk av fallsikringsutstyr, så kreves det at brukeren får teoretisk opplæring og praktisk øving.

HMS Brukerkurs Stillas

Kurset gir dokumentert opplæring i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 17-5.

Kurset gir deg den opplæringen du trenger for å kunne bruke fasadestillas eller rulletillas i ditt arbeid.

HMS kurs risikovurdering

Arbeidsmiljøloven paragraf 4-1:

«Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer. De skal i tillegg vurdere risikoen knyttet til arbeidet»

Kurset tar 2-4 timer og er i 6 trinn. E-bøkene «Forstå risikovurdering» og «Sikker jobb analyse» medfølger i kurset

HMS kurs internkontroll

Arbeidsmiljøloven paragraf 3-1:

«For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten.»

Kurset tar 2-4 timer og er i 6 moduler. Kurset gir en grunnleggende opplæring over hva som kreves for å arbeide systematisk med HMS. Ved endt kurs vil dere mota HMS E-boken gratis.

HMS Kurs risikovurdering

Dette kurset må taes på en PC.
HMS Kurs risikovurdering

Dette kurset er interaktivt, og vi anbefaler at man sitter på en PC.

NB: Dette kurset krever bestilling hvor man mottar innloggingsdetaljer for å starte kurset

Start kurset

INTERAKTIVT OG RIMELIG HMS KURS FOR RISIKOVURDERING


KUN KR. 590,- EKS-MVA

Arbeidsmiljøloven paragraf 4-1

 • «Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer. De skal i tillegg vurdere risikoen knyttet til arbeidet»

Slik fungerer kurset:

6 moduler. Estimert tidsforbruk 2-4 timer

 • Hvordan gjennomføre risikovurdering i 6 trinn
 • SJA
 • Eksempel på risikovurdering og tiltak (frisør, renhold, verksted)

Inkludert i kurset:

E-boken «Forstå risikovurdering» og «Sikker jobb analyse» de får tilsendt gratis

Dersom du har spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss.

Medfølger i kurset eller bestilles separatRimelige og relevante E-bøker

Risikovurdering

BESTILL HER
Kr: 100,- eks.mva

E-boken gir deg kunnskapen du trenger for å gjennomføre risikovurdering.

Det er viktig å forebygge uønskede hendelser på mennesker og materiell. Primært utfører man risikovurdering for å kunne ta beslutninger som bedrer sikkerheten.

Innhold

E-boken bruker ROS-metoden for risikovurdering. Styrken med metoden er at bedrifter med begrensede ressurser kan få en god oversikt over risikobilde. Inkludert er også eksempler på hvordan en gjennomfører risikovurdering og skjemaer en trenger.

 • Kartlegging
 • Risikoanalyse
 • Akseptkriterier
 • Trinnvis gjennomgang
 • Eksempler
 • Skjemaer

Sikker Jobb Analyse

BESTILL HER
Kr: 100,- eks.mva

E-boken gir deg kunnskapen du trenger for å gjennomføre SJA.

SJA-metoden er et kartleggingsverktøy som identifiserer risiko i relasjon til en konkret oppgave/aktivitet. SJA skal gjennomføres i forkant av oppgaven/aktiviteten.

Innhold

I tillegg til en grundig gjennomgang av hvordan en gjennomfører en SJA,
så inneheld e-boken praktiske eksempler på hvordan en fyller ut skjemaene.
Vedlagt er også alle de skjemaer som en trenger.

 • Krav til bruk av SJA
 • Dokumentasjon
 • Modell for SJA
 • Trinnvis gjennomgang
 • Eksempler
 • Skjemaer

Har du bestått?

Fyll inn skjemaet under med kode og personalia. Vil vil så returnere svaret med ditt kursbevis og faktura.

x