Guide

Online HMS kurs

Alle kursene er modulbasert. Les gjennom kurset i ditt eget tempo. Gjennomfør den avsluttende testen.

Du må ha 75% riktig besvarelse. Du får oppgitt en kurskode. Bruk skjemaet på kurssiden, og bekreft din kurskode. Vi sender deg kursbevis og faktura per epost.

HMS kurs for ledere

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 3-5 er arbeidsgivere pålagt å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid.

HMS kurs for verneombud

Alle bedrifter plikter i utgangspunktet å ha verneombud, men dersom det er færre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning.

Last ned avtalen her

HMS kurs i fallsikring

Når arbeidsgiver etter en risikovurdering konkluderer at arbeidet som skal utføres krever bruk av fallsikringsutstyr, så kreves det at brukeren får teoretisk opplæring og praktisk øving.

HMS Brukerkurs Stillas

Kurset gir dokumentert opplæring i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 17-5.

Kurset gir deg den opplæringen du trenger for å kunne bruke fasadestillas eller rulletillas i ditt arbeid.

HSE course harness

Dette kurset må taes på en PC.
HSE course harness

Dette kurset er interaktivt, og vi anbefaler at man sitter på en PC.

Start kurset

ONLY KR. 690,- EXCL-VAT

You are now about to start our hse course in fall protection.
It provides a basic knowledge for everyone who will be working at height.

The course is a self-studie that includes a test that must be passed
before a certificate is issued.

How to proceed:

  1. Begin course. You will be presented with an interactive content where you decide pace yourself.
  2. Answer the questions at the end of the course.
    You need 75% score to pass the test.
  3. Fill the form below with name, email, code and company details.
    As soon as receiving your payment, we will send you sertificate.

If you have any queries, please do not hesitate to contact us.

Lykke til!

Har du tekniske problemer med kurset? Se her

Har du bestått?

Fyll inn skjemaet under med kode og personalia. Vil vil så returnere svaret med ditt kursbevis og faktura.

x

Vi bruker cookies på våre nettsider. Her er vår personvernerklæring.

Jeg godtar