Guide

Online HMS kurs

Alle kursene er modulbasert. Les gjennom kurset i ditt eget tempo. Gjennomfør den avsluttende testen.

Du må ha 75% riktig besvarelse. Du får oppgitt en kurskode. Bruk skjemaet på kurssiden, og bekreft din kurskode. Vi sender deg kursbevis og faktura per epost.

HMS kurs for ledere

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 3-5 er arbeidsgivere pålagt å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid.

HMS kurs for verneombud

Alle bedrifter plikter i utgangspunktet å ha verneombud, men dersom det er færre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning.

Last ned avtalen her

HMS kurs i fallsikring

Når arbeidsgiver etter en risikovurdering konkluderer at arbeidet som skal utføres krever bruk av fallsikringsutstyr, så kreves det at brukeren får teoretisk opplæring og praktisk øving.

HMS Brukerkurs Stillas

Kurset gir dokumentert opplæring i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 17-5.

Kurset gir deg den opplæringen du trenger for å kunne bruke fasadestillas eller rulletillas i ditt arbeid.

Kontakt

LEIF KOLVE - FOKUSHMS

Skoltehaugen 6
5063 Bergen
Org: 988 946 850 MVA

LEIF KOLVE

Daglig leder

For noen år siden, ble jeg pålagt å ta et HMS kurs for ledere. Jeg valgte et online kurs og det hele var over på under en halv time. Det er jo ikke sånn det det skal være.

Jeg bestemte meg derfor å lage modulbaserte kurs der en må gå gjennom den lovpålagte opplæringen steg for steg før en avsluttende prøve.

Håper du sitter igjen med en bedre følelse enn det jeg gjorde.

Slik var staten på på å utvikle fokushms.

Erfaring

  • 2007 - 2015: Medeier, ansvarlig for hms-arbeidet og kursholder for fallsikring i Norheim Service Partner As.
  • 2015: Avtale med bedriftsintern opplæring i fallsikring hos Noryards BMV.
x

Vi bruker cookies på våre nettsider. Her er vår personvernerklæring.

Jeg godtar