Guide

Online HMS kurs

Alle kursene er modulbasert. Les gjennom kurset i ditt eget tempo. Gjennomfør den avsluttende testen.

Du må ha 75% riktig besvarelse. Du får oppgitt en kurskode. Bruk skjemaet på kurssiden, og bekreft din kurskode. Vi sender deg kursbevis og faktura per epost.

HMS kurs for ledere

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 3-5 er arbeidsgivere pålagt å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid.

HMS kurs for verneombud

Alle bedrifter plikter i utgangspunktet å ha verneombud, men dersom det er færre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning.

Last ned avtalen her

HMS kurs i fallsikring

Når arbeidsgiver etter en risikovurdering konkluderer at arbeidet som skal utføres krever bruk av fallsikringsutstyr, så kreves det at brukeren får teoretisk opplæring og praktisk øving.

HMS Brukerkurs Stillas

Kurset gir dokumentert opplæring i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 17-5.

Kurset gir deg den opplæringen du trenger for å kunne bruke fasadestillas eller rulletillas i ditt arbeid.

HMS kurs risikovurdering

Arbeidsmiljøloven paragraf 4-1:

«Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer. De skal i tillegg vurdere risikoen knyttet til arbeidet»

Kurset tar 2-4 timer og er i 6 trinn. E-bøkene «Forstå risikovurdering» og «Sikker jobb analyse» medfølger i kurset

HMS kurs internkontroll

Arbeidsmiljøloven paragraf 3-1:

«For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten.»

Kurset tar 2-4 timer og er i 6 moduler. Kurset gir en grunnleggende opplæring over hva som kreves for å arbeide systematisk med HMS. Ved endt kurs vil dere mota HMS E-boken gratis.

Om våre kurs

Arbeid sikkert i høyden med riktig kunnskap og kursing

OVERSIKT OVER VÅRE KURS:

HMS-KURS FOR LEDERE

Arbeidsmiljøloven pålegger alle som har en lederfunksjon å gjennomføre opplæring i hms og kunne dokumentere for denne opplæringen. Opplæringen er personlig og kan ikke delegeres. Arbeidsmiljøloven § 3-5.

HMS KURS FOR VERNEOMBUD OG ARBEIDSMILJØUTVALG

Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer dersom partene i fellesskap er kommet frem til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19.

Etter fullført kurs vil en få tilsendt følgende vedlegg for videre studie i sin rolle som verneombud.

 1. Arbeidsmiljøloven
 2. Internkontrollforskriften
 3. Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg
 4. Vernetjenesten
 5. Publikasjonskatalog

Vedleggene er i pdf-format og utgitt av Arbeidstilsynet

BRUKERKURS STILLAS

Brukerkurs Stillas gir dokumentert opplæring i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 17-5. Forskriften sier at alle som skal bruke stillas for å utføre arbeid i høyden har fått opplæring i bruk av det aktuelle stillas. Våre kurs gir opplæring i systemstillas og rullestillas.

HMS KURS FALLSIKRING

Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeide har fått opplæring i bruk av dette. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til forskriften. Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2.

Vi er godt fornøyd med innholdet i kurset og tjenestene fra 2015 for vår internopplæring Rune Nedreaas QA-HSE Manager

Teoretisk del

 • Lover og regler
 • Risikohåndtering
 • Kunnskap om personlig verneutstyr
 • Kunnskap om bruk av fallsikringsutstyr
 • Forankringer
 • Fallkrefter og belastninger
 • Rutiner for vedlikehold og lagring
 • Tiltak for å dempe konsekvensene av fall
 • Beredskap ved arbeid i høyden

Praktisk del

 • Gå til HMS kurs Fallsikring
 • Last ned skjema for praktisk del
 • Gjennomfør de praktiske øvelsene som er listet opp
 • Få skjemaet signert av arbeidsgiver eller kompetent person
 • Send det signerte skjemaet til oss via e-post

Skriftlig prøve

Prøven inneholder “multiple choice” oppgaver:

 • Gjennomføres etter den teoretiske delen er fullført
 • Totalt 25 spørsmål
 • 75% korrekt besvarelse for bestått kurs

KUN KR: 840,- EKS. MVA

Prisen inkluderer utstedelse av kursbevis.

x