Guide

Online HMS kurs

Alle kursene er modulbasert. Les gjennom kurset i ditt eget tempo. Gjennomfør den avsluttende testen.

Du må ha 75% riktig besvarelse. Du får oppgitt en kurskode. Bruk skjemaet på kurssiden, og bekreft din kurskode. Vi sender deg kursbevis og faktura per epost.

HMS kurs for ledere

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 3-5 er arbeidsgivere pålagt å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid.

HMS kurs for verneombud

Alle bedrifter plikter i utgangspunktet å ha verneombud, men dersom det er færre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning.

Last ned avtalen her

HMS kurs i fallsikring

Når arbeidsgiver etter en risikovurdering konkluderer at arbeidet som skal utføres krever bruk av fallsikringsutstyr, så kreves det at brukeren får teoretisk opplæring og praktisk øving.

HMS Brukerkurs Stillas

Kurset gir dokumentert opplæring i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 17-5.

Kurset gir deg den opplæringen du trenger for å kunne bruke fasadestillas eller rulletillas i ditt arbeid.

All behandling av personopplysninger i FokusHMS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.
Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på epost, ringe eller sende brev.

FokusHMS
Skoltehaugen 6
5063 Bergen
Tlf: 454 29 437
Epost: post@fokushms.no

Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og telefonnummer etc.

Formålet med lagring av personopplysninger

FokusHMS tilbyr sine tjenester til både private og bedrifter, over telefon, via e-post og chat. Det minimale vi trenger av personopplysninger for å kunne svare på henvendelser, er navn og epostadresse. For å levere tjenester til våre kunder oppretter vi kundeprofiler, og det er til disse kundeprofilene vi samler inn personopplysninger. FokusHMS forventer at enhver bedriftskunde har innhentet samtykke fra sine ansatte til å registreres i våre systemer.

Hvem er behandlingsansvarlig?

FokusHMS ved daglig leder er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler i forbindelse med bruk av våre nettsider og tjenester, eller når du kommer i kontakt med oss på annen måte.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger og svare på henvendelser (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b)).

Personopplysninger behandlet av FokusHMS

Vi samler inn personopplysninger i følgende kanaler:

Skjema, epost og telefon

For å kunne tilby våre tjenester trenger vi grunnleggende personalia. I noen tilfeller vil det være tilstrekkelig med navn og epost, i andre tilfeller trenger vi mer informasjon for å kunne bistå. Det kan være seg adresse og telefonnummer.

Les mer om våre cookies og hvordan de fungerer

Hvordan sikrer vi opplysningene?

FokusHMS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

Sletting av personopplysninger

FokusHMS har etablert regler og rutiner for sletting av personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Opplysninger slettes senest ett år etter at bruker ikke lenger ansees som en aktiv bruker av vårt nettsted og våre tjenester. Personopplysninger relatert til fakturering lagres isolert og skal sikres i 10 år i tråd med regnskapsloven.

Hvem deler vi opplysninger med?

Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse.

Vi deler også personopplysninger med våre underleverandører, eventuelt også med offentlige myndigheter dersom det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

Personopplysninger som blir sendt via kontaktskjema, blir lagret i vårt websystem. Websystemet og dens servere er lokalisert hovedsakelig i Amerika (USA).

Dine rettigheter

Hvis FokusHMS behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be FokusHMS rette opplysningene.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.

Kontaktinformasjon for endring og sletting av personlige opplysninger finner du øverst i dette dokumentet under kontaktinformasjon.

Håndhevelse av denne personvernerklæringen

FokusHMS kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det, og som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklige grunner.

Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre tjenester og vår nettside. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere som beskrevet i erklæringen.

FokusHMS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

Endringer i erklæringen

FokusHMS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av FokusHMS.

x

Vi bruker cookies på våre nettsider. Her er vår personvernerklæring.

Jeg godtar