Guide

Online HMS kurs

Alle kursene er modulbasert. Les gjennom kurset i ditt eget tempo. Gjennomfør den avsluttende testen.

Du må ha 75% riktig besvarelse. Du får oppgitt en kurskode. Bruk skjemaet på kurssiden, og bekreft din kurskode. Vi sender deg kursbevis og faktura per epost.

HMS kurs for ledere

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 3-5 er arbeidsgivere pålagt å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid.

HMS kurs for verneombud

Alle bedrifter plikter i utgangspunktet å ha verneombud, men dersom det er færre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning.

Last ned avtalen her

HMS kurs i fallsikring

Når arbeidsgiver etter en risikovurdering konkluderer at arbeidet som skal utføres krever bruk av fallsikringsutstyr, så kreves det at brukeren får teoretisk opplæring og praktisk øving.

HMS Brukerkurs Stillas

Kurset gir dokumentert opplæring i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 17-5.

Kurset gir deg den opplæringen du trenger for å kunne bruke fasadestillas eller rulletillas i ditt arbeid.

HMS kurs risikovurdering

Arbeidsmiljøloven paragraf 4-1:

«Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer. De skal i tillegg vurdere risikoen knyttet til arbeidet»

Kurset tar 2-4 timer og er i 6 trinn. E-bøkene «Forstå risikovurdering» og «Sikker jobb analyse» medfølger i kurset

HMS kurs internkontroll

Arbeidsmiljøloven paragraf 3-1:

«For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten.»

Kurset tar 2-4 timer og er i 6 moduler. Kurset gir en grunnleggende opplæring over hva som kreves for å arbeide systematisk med HMS. Ved endt kurs vil dere mota HMS E-boken gratis.

Referanser

Arbeid sikkert i høyden med riktig kunnskap og kursing

HMS kurs for Ledere

Arbeidsmiljøloven pålegger alle som har en lederfunksjon å gjennomføre opplæring i hms og kunne dokumentere for denne opplæringen. Opplæringen er personlig og kan ikke delegeres. Arbeidsmiljøloven § 3-5.

HMS kurs for Verneombud

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver skal gi verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre sine verv. Arbeidsmiljøloven § 6-5 og § 7-4

HMS kurs for Fallsikring

Forskriften krever at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeide har fått opplæring i bruken av dette. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har fått den nødvendige opplæring. Forskrift om utførelse av arbeid.

Dette sier kundene om oss:

HMS kurs for ledere

FokusHMS leverer et HMS-kurs for ledere som tilfredstiller alle krav fra Arbeidstilsynet. Vi valgte å handle tjenester hos de fordi det var det rimeligste alternativet.

Jonas Brenden - Daglig Leder
Portspesialisten As

Vi fokuserer på fallsikring og HMS i vårt arbeid, FokusHMS ga oss en grundig gjennomgang til en fantastisk pris!

Øystein Bertelsen - Daglig leder
Bertelsen Tjenester

HMS kurs for Verneombud

Vi fokuserer på Hms i vårt arbeid. Fokushms ga oss en grundig gjennomgang til en gunstig pris

Jonas Brenden - Daglig Leder
Portspesialisten As

HMS kurs for fallsikring

Vi er veldig fornøyd med brukerkursene i stillas fra FokusHMS. Gode og grundige kurs for våre ansatte.

Finn Terje Verås
OneCo Sør

Vårt firma har brukt deres nettkurs Fallsikring, mine ansatte er veldig tilfreds med måten dette kurset er utviklet. Vi vil også derfor i fremtiden benytte oss av deres alternative kurser om det passer vår bedrift.

Trond Skontorp - CEO
Proweld Industrier As

Andre referanser

Terje Dybendal - Daglig leder
Johan Bojer Videregående skole
Tlf: 92669290

Gjennomførte kurs:
HMS kurs verneombud

Bjørn Norheim - Daglig leder
Norheim Service Partner As
Tlf: 92669290

Gjennomførte kurs:
Fallsikring, verneombud og brukerkursstillas

Nina Cengic - Kvalitetsansvarlig
Loyalty As
Tlf: 92669290

Gjennomførte kurs:
HMS kurs ledere

Sissel Pedersen - Konsulent
Lean Tech As
Tlf: 92669290

Gjennomførte kurs:
HMS kurs ledere

Margaret Lervik - Daglig leder
Lervik Bygg As
Tlf: 92669290

Gjennomførte kurs:
HMS kurs ledere, verneombud og fallsikring

x